Re-Use zet zich in voor een beter milieu.

Door mee te denken in het onderhoudsproces, en gebruik te maken van materialen
die nog voldoende goed zijn voor hergebruik, willen wij ons steentje bijdragen aan een duurzame toekomst.

Onze missie bestaat uit het helpen van onze klanten om grondstoffen te hergebruiken
en daarmee de wereld aantoonbaar beter te maken.

Hoe doen wij dat?

Duurzaam amoveren

hergebruik van (afval)producten
hergebruik van onderdelen
hergebruik van grondstoffen

Duurzaam herstellen

hergebruik van (afval)producten zonder kwaliteitsverlies
recycling van het (afval)producten zonder uitstoot schadelijke stoffen

Duurzaam herplaatsen

circulaire producten zijn gelabeld, geregistreerd en traceerbaar
proces en eindproduct is gecertificeerd en dus aantoonbaar circulair
ketensamenwerking door het creëren van meervoudige waarde, economisch, ecologisch en sociaal

Partners