Wij zijn supertrots! Op 2 maart jongstleden tekende Ronald Lagrand, manager Dagelijks Onderhoud bij Woningstichting Eigen Haard, een intentieverklaring met Re-Use voor het gebruik van circulaire materialen in 300 woningen.